Kun viime keväänä työstimme seuramme strategiaa ja arvoja, niin tärkeänä asiana näimme turvallisuuden. Seuramme arvoissa on määritettynä, että seura tarjoaa jäsenilleen hyvät ja turvalliset harjoitteluolosuhteet. Turvallisuus ei kata ainoastaan fyysisiä olosuhteita, vaan jäsenille on tarjottava kokonaisuudessaan turvallinen ilmapiiri.

Viime aikoina on ilmennyt yhä enenevissä määrin uutisointia alaikäisten turvattomuudesta urheilun parissa. Olemme olleet ajan hermolla asian suhteen ja asiasta käyty keskustelu on johtanut toimenpiteisiin. Seisoaksemme strategiamme takana ja toimiaksemme ennaltaehkäisevästi FB Factorin johtokunta teki elokuussa 2018 päätöksen, että tarkistamme myös seurassamme toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden (valmentajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat) rikostaustaotteet.

Rikostaustaotteiden selvittäminen on koettu toimihenkilöidemme keskuudessa positiivisena asiana.

Salibandyliiton verkkosivuilla uutisoitiin tällä viikolla liiton suosittelevan, että alaikäisten koskemattomuutta ja turvallisuutta silmällä pitäen jäsenseurat tarkistaisivat rikostaustaotteet lasten kanssa toimivilta vapaaehtoistoimijoilta.
Salibandyliiton uutisen mukaan Suomessa on ollut vuodesta 2003 voimassa laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Se koskee lasten parissa työ- ja virkasuhteessa tehtävää työtä ja velvoittaa työnantajaa tarkistamaan työntekijän rikostaustan laissa mainituissa tilanteissa. Lainsäädännön mukaan rikostaustan selvittäminen on mahdollista 1.5.2014 jälkeen toimintaan mukaan tulleilta vapaaehtoistoimijoilta.

Lue lisää:
https://salibandy.fi/palvelut/seuratoiminta/suositus-rikostaustaotteen-selvittamisesta/

https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri/rikostaustaote.html

https://salibandy.fi/files/6215/2637/8304/Rikostaustatoimintaohje20141Valo.pdf