Ajankohtaista

FB Factoriin perustettiin kesällä 2018 Sisäänlyönti -rahasto, josta seuran juniorijäsenet voivat hakea avustusta kausimaksuihin. Rahastosta on jaettu avustuksia jo tuhansia euroja ja tulevaksi kaudeksi rahaston pääomaa on saatu kasvatettua entisestään, jotta voimme tukea tämän koronakriisin keskellä entistä useampaa jäsentämme kausimaksujen osalta.

———————————————————–

Rahaston nimi ja tarkoitus
FB Factorin Sisäänlyönti -rahasto on perustettu ja tarkoitettu tukemaan seuran jäseniä harrastamiseen liittyvissä kuluissa. Rahasto jakaa tukea harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella, ensisijaisesti sellaisille jäsenille, jotka ovat omaehtoisesti ilmaisseet tarpeensa tukeen. Rahasto toimii seuran johtokunnan alaisuudessa.

Rahaston perustaminen ja ylläpito
Rahasto ja sen säännöt on hyväksytty ja perustettu 1.6.2018 FB Factorin ja Suomen Salibandyliiton tekemillä lahjoituksilla sekä muilla perustamisvaiheessa lahjoitettavilla varoilla – FB Factorin ry:n johtokunnan päätöksellä. Rahaston sääntöjä on päivitetty 20.5.2020

Rahastoon voivat lahjoittaa varoja seuran lisäksi kaikki seuran ulkopuoliset julkiset ja yksityiset toimijat. Lahjoitetut varat kohdistetaan lyhentämättöminä rahaston kautta seuran juniorijäsenten harrastusmaksujen tukemiseen.

Rahasto toimii FB Factor –seuran osana ja sen johtokunnan alaisuudessa. Rahaston ylläpidosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa ensisijaisesti rahaston johtoryhmä, joka nimitetään seuran (FB Factor) johtokunnan toimesta seuran kevätkokouksen yhteydessä. Johtoryhmän toimintakausi on sama kuin seuran johtokunnan toimintakausi.

Rahaston tarkoitus ja toiminta
Rahaston tarkoituksena on edistää seuran yhteiskunnallista toimintaa ja auttaa vähävaraisia jäseniä, joilla on itsellään vaikeuksia harrastamisesta aiheutuvien kulujen hoitamisessa, jatkamaan harrastuksen parissa.

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti 2-4 kertaa vuodessa erikokoisia tukia pelaajille. Rahaston johtoryhmä kokoontuu ja tutustuu saapuneisiin hakemuksiin 2-4 kertaa vuodessa ja esittää seuran johtokunnalle jaettavat tukisummat. Rahaston johtoryhmä kokoontuu seuraavina kuukausina:
• Elokuu
• Syyskuu
• Lokakuu
• Marraskuu

Seuran johtokunnan hyväksymät tuet kohdistetaan hakijoiden seuran toiminnan alaisiin harrastuskuluihin siten, että seura- ja joukkuetoiminnasta aiheutuneita kuluja hyvitetään tukea vastaavalla summalla. Rahaa ei makseta ulos tukea hakeneille pelaajille vaan kaikki tuki kohdistuu suoraan harrastamisen kuluihin seurassa.

Myönnettävät tukipaketit ovat kooltaan maksimissaan 50% pelaajaan jäljellä olevan kausimaksun suuruudesta. Myönnetty tuki ei oikeuta tukeen seuraavalla kaudella, vaan tukea on haettava uudelleen.

Tuen hakeminen
Tukeen oikeutettu jäsen voi hakea rahastolta tukea harrastukseensa lähettämällä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen sähköpostilla markus@fbfactor.fi.

Tukea voi hakea koska vain, kun hakija on maksanut seuran jäsenmaksun. Tukihakemukset käsitellään määrätyn aikataulun mukaisesti.
Laita hakemukseen ainakin seuraavat tiedot:
– nimi
– syntymäaika
– joukkue/ryhmä
– lyhyt selvitys taloudellisesta tilanteesta
– selvitys mahdollisista avoimista joukkuemaksuista
– haettava summa
– anomuksen tekijän nimi, yhteystiedot ja asema joukkueessa
– sekä muut mahdolliset asiaan liittyvät lisätiedot

Rahaston hallinto ja päätöksenteko
Rahastoa hallinnoi ja hoitaa johtoryhmä, joka koostuu kolmesta (3) seuran (FB Factor) jäsenestä. Rahaston 1. johtoryhmä valitaan elokuussa 2018 pidettävän seuran johtokunnan kokouksen päätöksellä – toimintakausi kestää vuoden 2019 kevätkokoukseen saakka. Poikkeusmenettely johtuu rahaston perustamisesta kesken toimintakauden.

Keväästä 2019 lähtien rahaston johtoryhmä valitaan seuran kevätkokouksen yhteydessä ja sen toimintakausi on sama kuin seuran johtokunnan toimintakausi. Rahaston johtoryhmän jäsenien on oltava seuran jäseniä. Seuran johtokunta nimittää rahaston johtoryhmälle kulloisellekin toimintakaudelle puheenjohtajan, jonka koolle kutsumana ja johdolla johtoryhmä toimii. Jos rahaston johtoryhmän jäsen eroaa toiminnasta kesken toimintakauden, on seuran johtokunta velvollinen nimittämään tälle korvaavan jäsenen rahaston johtoryhmään. Seuran johtokunta on oikeutettu enemmistöpäätöksellä erottamaan kesken rahaston kulloisenkin toimintakauden rahaston johtoryhmän jäsenen tai jäseniä ja nimeämään korvaavat henkilöt rahaston johtoryhmään.

Rahaston johtoryhmä päättää ja esittää jaettavia tukia seuran johtokunnalle. Seuran johtokunta hyväksyy rahaston johtoryhmän käsittelemät ja esittämät tuet kokouksissaan. Seuran johtokunta ei käsittele rahaston esittämiä tukia yksityiskohtaisesti, vaan huolehtii siitä että esitetyt tuet ovat rahaston budjetin näkökulmasta hyväksyttävissä. Seuran johtokunta vastaa tukirahaston kirjanpidon oikeellisuudesta ja rahaston varojen oikeellisesta käytöstä sekä riittävyydestä.

Rahaston johtoryhmän täytyy esittää jaettavat tuet seuran johtokunnalle seuraavilla tiedoilla:
• Hakijan nimi
• Tuen määrä

Rahaston johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi sen jäsenistä – puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Johtoryhmä päättää kunkin hakijan kohdalla tuen saamisesta yksinkertaisella äänestyksellä, jossa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Rahastosta myöntämistä tukisummista julkaistaan ainoastaan summat ja päivämäärät. Rahaston myöntämät avustukset kirjataan myös seuran vuosikertomukseen. Rahaston myöntämien avustusten tietoja – jotka liittyvät henkilöön, joille tukea on myönnetty – ei julkaista julkisesti eikä yksilöiviä tietoja kirjata myöskään seuran vuosikertomukseen.

Rahaston tilikausi ja varojen käyttö
Rahaston tilikausi on sama kuin seuran (FB Factor) tilikausi. Rahasto kuuluu seuran budjetin alle ja seura myöntää rahastolle sen käyttövarat. Seura on saanut rahaston perustamiseen vuonna 2018 tukea Salibandyn Tuki-säätiöltä.

Rahaston kirjanpito kuuluu seuran kirjanpidon piiriin. Seura kerää varoja rahastoon koko toimintakauden aikana ulkopuolisilta lahjoittajilta ja seuran johtokunta vahvistaa kussakin kokouksessaan rahaston käytettävissä olevan jakovaran. Rahaston johtoryhmä toimii seuran johtokunnan vahvistaman jakovaran rajoissa. Seuran johtokunta viime kädessä hyväksyy kokouksissaan jaettavat avustukset ja on siten myös viime kädessä vastuussa rahaston varojen riittävyydestä.

Haluatko tukea rahastoa, ota yhteys markus@fbfactor.fi

Rahaston valvonta
FB Factor ry ja sen kulloinkin istuva johtokunta, valvoo rahaston johtoryhmän toimintaa ja on oikeutettu muuttamaan rahaston johtoryhmän kokoonpanoa seuran johtokunnan kokouksen päätöksellä kesken rahaston toimintakauden.

Rahaston johtoryhmän jäsenen – mukaan lukien puheenjohtaja – on mahdollista erota rahaston johtoryhmästä hakemalla eroa seuran johtokunnalta kirjallisesti. Seuran johtokunta päättää muutoksista johtokunnan kokouksissa.

Rahaston sääntöjen muuttaminen
Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa seuran (FB Factor) johtokunnan kokouksen päätöksellä tai rahasto voidaan lopettaa seuran johtokunnan päätöksellä, riippumatta rahaston johtoryhmästä. Mikäli rahasto lakkautetaan, toimintakauden käyttämättä jääneet varat siirretään seuran junioritoiminnan tukemiseen. Varojen kohdistamisesta vastaa seuran johtokunta.

Rahaston sääntöjen voimaantulo
Tässä dokumentissa kirjatut säännöt tulevat voimaan seuran (FB Factor) johtokunnan päätöksellä. Sääntöjen voimaantulo vahvistetaan ja päivätään johtokunnan kokouksen pöytäkirjaan.