Ajankohtaista

FB Factor ry:n varsinainen syyskokous pidetään torstaina 30.9.2021 klo 18.00 Kylmäojan liikuntasalin yläkerran luokkatilassa, Pohjatuulentie 6 80710 Lehmo

 

ESITYSLISTA

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  -puheenjohtaja
  -sihteeri
  -pöytäkirjantarkastajat (2) ja tarvittaessa ääntenlaskijat (2)
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Lehmossa 23.9.2021

FB FACTOR RY
Johtokunta